window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); Thông Báo về việc hoạt động trở lại sau lệnh cách ly Covid-19 – Hyundai Tiền Giang

Thông Báo về việc hoạt động trở lại sau lệnh cách ly Covid-19

Thông báo

Sau chỉ thị 16 của Thủ Tướng Chính Phủ, Hyundai Tiền Giang đã chấp hành nghiêm chỉnh phương án tạm ngưng hoạt động để cách ly theo đúng hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Vào ngày 16/04/2020 Hyundai Tiền Giang chính thức hoạt động trở lại.

HYUNDAI TIỀN GIANG

Đại lý ủy quyền TC MOTOR 

539/3 Ấp Long Tường, Xã Long An, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang

Hotline kinh doanh: 0942 752 662

Hotline dịch vụ: 0941 752 662

Hotline CSKH: 0949 752 662

www.hyundaitiengiang.com.vn